ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งใหญ่
   
 
   

 "ภารกิจกองคลัง"

- ลงพื้นที่เก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งใหญ่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2565