ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองคลัง
   
 
   

 ภารกิจกองคลัง"

- ลงพื้นที่สำรวจที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
- จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
#หมู่ที่ 7 บ้านทุ่วงใหญ่
#หมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ
#หมู่ที่ 5 บ้านทอนตีน
#หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ
#หมู่ที่ 3 บ้านในวัง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565