ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และโรงเรือน
   
 
   

 

- ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และโรงเรือน
- ลงพื้นที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565